Vol. 67. 24. LXVII. évfolyam 24. szám - 2014. szeptember 27. szombat

 

october

 

Meghivo Toronto

 

 

javit 56 unnep MH Plakat

 

 

Kövér: Recsken mutatkozik meg a kommunizmus igazi arca

 

Kövér László szerint Recsk az a történelmi emlékhely, ahol a szabadság véget ért, ahol megmutatkozik a globális erőként megvalósult szocializmus igazi arca, a kommunizmus lényege, a terror.

kep-3

Az Országgyűlés elnöke erről szeptember 20-án, szombaton beszélt, amikor Krasznay Béla, a Recski Szövetség elnöke és Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke társaságában felavatta az 1950 és 1953 működött recski munkatábor helyén kialakított történelmi emlékhelyet megjelölő faragott kőtáblát.

"A recski bűnök akkor teljesednek be, ha elfelejtjük őket" - fogalmazott a házelnök. Szavai szerint az emlékezés nemcsak a múltbéli áldozatok iránti tiszteletet, hanem a jövő iránti felelősséget is jelenti. Kövér László szavai szerint Recsk megsemmisítő tábor volt, egy nemzetgyilkossági kísérlet helyszíne, ahol senkinek az életével nem kellett elszámolni. A nemzet közös börtöne és közös temetője volt - tette hozzá.

1956 igazsága a recski pokolban született meg - mondta. "1956-ban ugyan nem győzhetett ez az igazság, de elpusztíthatatlannak bizonyult. Recsk olyan hely, amelyet mindenkinek meg kell ismernie" - mutatott rá a házelnök.

Kövér László kiemelte: napjainkban sokan, akik ifjúságukat a szocialista pártállamban, majd a szocialista utódpártban a magyar állami vagyon privatizációnak nevezett elvesztegetésével töltötték, most diktatúrát emlegetnek. "Recsk figyelmeztet mindenkit: nincs és nem is lehet alku a szocializmus terrorrendszerével, és ezért nincs és nem is lehet alku a kínzókkal, a börtönőrökkel, sem azok szellemi és politikai örököseivel, sem azokkal, akik bármilyen okból védik, mentegetik őket" - fogalmazott.

Az Országgyűlés elnöke kiemelte: az emléktábla Recskre irányítja a jelenkor figyelmét. "Emlékezzünk és tegyünk érte, hogy soha többé ne történhessen meg még egyszer az, ami itt megtörténhetett. Emlékezzünk, hogy tudjuk és értsük, érezzük és szeressük a szabadságot" - tette hozzá.

A "magyar Gulágnak" is nevezett recski munkatáborban 1950 és 1953 között mintegy ezerötszázan raboskodtak. Recsk egyike az országszerte található 47 történelmi emlékhelynek, ezek egységes megjelölésére hivatott sztélék (A sztélék régi kultúrák, gyakran egész eltűnt népek vagy civilizációk tanúi.-A Szerk.) felállításáról a Nemzeti Örökség Intézete gondoskodik.

  

 

Kőrösi Csoma Díszvacsora

 

Külhoni Magyarságért Díj átadó

 

 

kep-5

Eseménydúsnak bizonyult a kanadai Kőrösi Csoma ösztöndíjasok szeptember 13-14-i hétvégéje, mivel a Kanadai Magyar Kulturális Tanács jóvoltából valamennyien részt vettek egy grandiózus programsorozaton Niagara Falls-on. Erre a jelentős hétvégére kilátogatott Potápi Árpád János, Magyarország Nemzetpolitikáért felelős államtitkára is, kabinetfőnökével, dr. Szilágyi Péterrel.

kep-1

A szombati délelőttön az államtitkár úr és az ösztöndíjasok egy rövid túra keretében megtekintették a niagarai régió fő látványosságát, a vízesést. Jó lehetőség volt ez a fiatal ösztöndíjasoknak arra, hogy kötetlenebb környezetben is megismerkedhessenek az államtitkár úrral.

kep-2

 

Szombat este hat órától a Niagara Falls-i Árpád Házban várták sok szeretettel a díszvacsorára ellátogató több mint százötven fő vendéget, akiket pálinkával és pogácsával köszöntöttek a bejáratnál.

kep-4

 

Somorjai Ágnes A Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke átveszi a kitüntetést az Egyesület nevében Potápi Árpád Magyarország Nemzetpolitikai államtitkárától

 

Az ízletes vacsorát követően, Bessenyei István műsorvezető segítségével ünnepélyesen elkezdődött az esti program. Elsőként Szenthe Anna, a Diaszpóra Tanács kanadai megválasztott elnöke szólt a vendégekhez, elmondta, hogy a Kanadai Magyar Kulturális Tanács két új szervezettel bővült. Megalakult a Nyugat-Kanadai Székely Magyar Egyesület, amelynek alelnöke Kulcsár Árpád Calgaryból volt jelen és a Kanadai Magyar Nők Országos Szövetsége, melynek Szenthe Anna lett az elnöke.

kep-6

 

Az est kitüntetettjei: Szenthe Sándor Magyarország Lovagkereszt Érdemrend, Kosáry Jenő Barna és Szőcs Klára Aranykereszt Érdemrend

 

Ezután beszámolt arról, hogy belépett a Kanadai Magyar Kulturális Tanács tagjainak sorába 2500 családdal a torontói Árpád-házi Szent Erzsébet Egyházközség. Végül bemutatta a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasait: Dr. Csoba Andrást Victoriából, Katona Olíviát Vancouverből, Naszák Szilviát Kelownából, Chrobak Ádámot és Pretz Lillát Edmontonból, Békési Dávidot Reginából, Orosz Mátyást Winnipegből, Huszár Vivient és Cser Anikó Pannit Torontóból és jómagamat, Baranyai Dórát, aki az ösztöndíjprogram javarészét a niagarai régióban töltöttem. A Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, Somorjai Ágnes, szintén köszöntötte az ösztöndíjasokat és fél éven át végzett munkájukat egy-egy nagyon szép Kanadáról szóló könyvvel honorálta. A fiatal önkéntes társaimat képviselve megköszöntem a vendéglátó Kanadai Magyar Kulturális Tanács, a mentorok és a befogadó-szervezetek segítségét és támogatását, majd az ösztöndíjasokkal közösen, egy dalban fejeztük ki hálánkat az összmagyarság felé.

kep-9

 

Ebéd a Wellandi Magyar Házban: Katona Caroline, Csige Gábor konzul, Baranyai Dóra Körösi Csoma ösztöndíjas, Nezezon Edit és Tibor a Ház elnöke, Miskei László atya Wellandi plébános a KMKT főtitkára

 

Dr. Szabó Stefánia, Magyarország torontói főkonzulja is részt vett a díszvacsorán és beszédében meleg szeretettel köszöntötte az ösztöndíjasokat. Az est egyik fénypontjaként, a főkonzulasszony az államtitkár úrral közösen Magyarország Aranykereszt érdemrendjét adta át Szőcs Klárának, a torontói Magyar Ház elnökének, Kosáry Jenőnek, a winnipegi Magyar Ház társelnökének. Szenthe Sándornak, Magyarország Albertai Tiszteletbeli konzuljának pedig Magyarország Lovagkereszt Érdemrendjét, a laudációkat Somorjai Ágnes mondta. A magyar közösségekért tett, sok éves áldozatos munkájukért, méltán kiérdemelt volt ez a magas kitüntetés.

kep-10

 

Szőcs Klára a Torontói Magyar Ház elnöke és Szőke Anna a Diaszpóra Tanács kanadai megválasztott elnöke

 

Potápi Árpád János, Magyarország Nemzetpolitikáért felelős államtitkára, beszédében üdvözölte az est kitüntetettjeit, az ösztöndíjasokat és az összegyűlt magyarságot. Hangsúlyozta a kanadai magyar közösségek összefogásának fontosságát és azt, hogy bárhol is éljenek a világban magyarok, mindannyian egy nemzetet képviselve, egy cél felé haladunk. Kiemelte a Kulturális Tanács magyarságért tett folyamatos munkáját, s átadta az Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke által javasolt „Külhoni magyarságért” díjat Somorjai Ágnesnek, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnökének. Az elnök asszony a díj átvétele után a Tanács valamennyi jelenlévő tagszervezetének képviselőjét a színpad elé szólította, kijelentvén, hogy ez a díj közös érdem, mindannyian hozzátettek valamit.

kep-11

 

Ebéd a Wellandi Magyar Házban: dr. Szilágyi Péter kabinetfőnök, Somorjai Ágnes a KMKT elnöke, Potápi Árpád Nemzet Politikai Állatitkár és Viktória

 

Corneliu Chisu kanadai kormányképviselő a kanadai kormány nevében egy köszöntő oklevelet adott át Somorjai Ágnesnek és a Kulturális Tanácsnak az alkalomból, hogy megkapták Magyarország miniszterelnökétől a Külhoni Magyarságért díjat.

Az est további részében zenés, táncos mulatság várt az érdeklődőkre, ahol fiatalok és az aranykorúak is együtt szórakoztak a jobbnál jobb magyar dalok szólamaira.

Vasárnap a Kanadai Magyar Kulturális Tanács vezetősége, az államtitkár úr és kabinetfőnöke, valamint a főkonzulasszony vendégek voltak reggelire a wellandi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom plébánosánál Miskei László atyánál, aki egyben a Kulturális Tanács főtitkára is, majd részt vettek a szentmisén. A misét követően a Kulturális Tanács egyik tagszervezete a wellandi Magyar Ház és annak elnöke Nezezon Tibor látta vendégül az ösztöndíjasokat és a Kulturális Tanács tagjait egy kiváló ebédre.

 

Vasárnap a délutáni órákban tartotta a Kanadai Magyar Kulturális Tanács tisztújító közgyűlését a Niagara Falls-i Árpád Hallban. A gyűlés gördülékenyen zajlott, a beszámolókat követően, megtörtént a szavazás, ahol a legtöbb tisztséget meghosszabbították. Egyetlen pozícióban történt változás, Varga István személyében, aki ezentúl a kelet-kanadai alelnöki posztot tölti be. Tisztségek: elnök: Bessenyei Somorjai Ágnes, alelnökök: Nyugat-Kanada Szenthe Anna, Közép-Kanada Szőke János, Kelet-Kanada Varga István, főtitkár: Miskei László atya, pénztáros: Élő Vince. Az eseményen lehetőséget kaptak az ösztö-díjasok is, hogy bemutatkozzanak és röviden beszámoljanak a fél év alatt végzett tevékenységeikről. Potápi Árpád államtitkár úr a közgyűlésen elmondott beszédében kiemelte, mennyire fontosnak tartja a Kőrösi Csoma Ösztöndíj Programot és azt, hogy a hazatérő ösztöndíjasok külföldön szerzett tudását és tapasztalatát hatékonyan felhasználva még jobban megerősödhet a kapcsolat a külhoni magyar közösségekkel. A megjelenteket immáron második este látta vendégül a Kulturális Tanács az Árpád Hallban és külön köszönet, Szőke Já,nosnak, aki családjával együtt rengeteget segített a programsorozat előmunkálataiban is.

kep-12

 

A közgyűlésen: Toldy Éva az Edmontoni Magyar Kultúr kör és az Edmontoni Magyar Ház elnöke, Jagodits Ferenc az Egyesült Magyar Alap elnöke, Kulcsár Árpád a Nyugat-Kanadai Székely Magyar Kulturális Egyesület alelnőke Calgaryból, Bánhegyi Zoltán a Székely magyar Kanadai Egyesület elnöke Torontóból

 

Chrobak Ádám, edmontoni ösztöndíjas – azt hiszem, írhatom, hogy mindannyiunk nevében – így nyilatkozott a hétvégi eseményekről:

„Lassan a féléves kanadai kiküldetésünk végéhez közeledve, tele jó érzéssel és kavargó gondolatokkal érkeztünk meg ösztöndíjas társaimmal Niagara Falls-ra. Azt hiszem, mindannyian úgy érezzük, hogy szinte észrevétlenül elrepült ez a hat hónap, pedig még szívesen maradnánk, hiszen csak most jöttünk bele igazán a munkába. A Kőrösi Csoma díszvacsorán, nevünk és tetteink hallatán sokunk szeme előtt lepergett az itt eltöltött, munkában és élményekben gazdag időszak. Nagy örömömre szolgált, hogy még mielőtt hazautaznánk, lehetőségünk nyílt arra, hogy így, közösen összegyűljünk és a hivatalos programok mellett ünnepelhessünk egy kicsit. Bár biztos vagyok benne, hogy az idő haladtával is mindenkinek része volt némi elismerésben és a siker érzésében, azonban a vacsora hangulata ettől egészen eltérő volt. A hősöknek kijáró vastaps, a csillogó szemek és a mosoly az arcukon többet mondott minden szónál. A kimondhatatlanul jó érzés és büszkeség mellett most éreztem csak igazán, hogy itt mennyire támogattak minket, hogy mennyire számítottak ránk és hogy mennyi-mennyi szeretetet kaptunk a kanadai magyarságtól. Ez az élmény minden utunkra el fog kísérni bennünket életünk során és örökké hálásak leszünk érte.”

kep-13

 

A közgyűlésen résztvevő tagszervezetek és a Kőrösi Csoma ösztöndíjasok

 

Gratulálunk minden kitüntetett személynek, Szőcs Klárának, Kosáry Jenőnek és Szenthe Sándornak! Gratuláció jár a Kanadai Magyar Kulturális Tanácsnak a Külhoni magyarságért díjért és nem utolsó sorban a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasainak is, akik fél éves munkájukkal szintén a magyar közösségeket igyekeztek támogatni. A hétvégi programsorozat sikere minden felsorolt kitüntetett és vendég érdeme volt. Úgy a Kőrösi Csoma ösztöndíjasok, mint a Kanadai Magyar Kulturális Tanács tagjai köszönetüket fejezték ki Somorjai Ágnesnek a szervezésért! Baranyai Dóra

Fotók: Kövessy Zsolt, Szőcs Klára, Maros Zoltán, Pretz Lilla

 

 

 

Web kapcsolatok